Énvezetés: Nyolc hatékonyságnövelő vezetői stratégia

Hatékony stratégiák a lehetőségekhez

Környezeti elemzések típusai és csoportosításuk A stratégiai terv általában egy jól meghatározható időszakra készül. A problémát az okozza, hogy a környezetben állandó és dinamikus változások mennek végbe, s ezeknek a változásoknak irányát, sebességét, nagyságát és hatását egyaránt vizsgálni kell.

Tőzsde stratégiák 2020-ra

A stratégiai terv egy bonyolult, de jól jellemezhető környezetben valósul meg, melynek elemzésére sokféle módszer áll rendelkezésünkre. A környezetstratégiában némi módosítással ugyanazok a módszerek alkalmazhatók, mint a gazdasági, vagy piaci stratégiákban, természetesen alkalmazkodva az adott feladathoz. A stratégiai elemzés a következő négy fő, egymásra épülő elemből áll: -          információgyűjtés, -          hatékony stratégiák a lehetőségekhez készítése, valamint -          az eredmények összevetése a stratégiai tervezésben felhasznált adatokkal és előrejelzésekkel.

hogyan lehet gyorsan és egyszerűen sok pénzt keresni hogyan lehet valóban pénzt keresni a tőzsdén

Fentiekből is látszik, hogy az elemzési munka nem ér véget a második fázisban, hanem a stratégiai tervezés és vezetés során a későbbiekben is kontrollszerepe van.

A továbbiakban nézzük meg, hogy milyen elemzési módszereket alkalmazhatunk a környezetstratégiában!

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT

A SWOT módszer alkalmazása Bár a gazdasági stratégiák készítéséhez több modern elemzési módszer áll rendelkezésre, a környezetstratégia készítéséhez a SWOT módszer tekinthető leginkább célravezetőnek. Ez az elemzési módszer jól illeszkedik a stratégiai tervezés folyamatához is. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi folyamatok elemzéséhez a makrokörnyezetre is kiterjedő módszer a célravezető, ezért alkalmazzuk a makrokörnyezet elemzését is magéba foglaló SWOT módszert a globális és regionális környezetvédelmi stratégiák tervezésénél.

Egy egyszerűsített kapcsolatrendszert mutat be az 5.

A stratégia kialakítása Alternatívák és a stratégia megfogalmazása A stratégia a vállalattal kapcsolatos céloknak, ismereteknek és lehetőségeknek egy összetett gondolatrendszere. Az előzőekben bemutatott stratégiai elemzési módszerek és technikák arra szolgálnak, hogy a stratéga a lehető legszélesebb körű strukturált ismerethalmaz alapján legyen képes a stratégiai célokhoz vezető utak közül, azaz a stratégiai alternatívák közül a legmegfelelőbbet választani, és a stratégiát megfogalmazni. A stratégiai alternatívák strukturált kialakításához háromlépcsős megközelítést lehet alkalmazni: A vállalat kijelöli az alapstratégiáját, azaz hogy a Porter-féle alapstratégiák ld. Az alapstratégia megválasztása után a vállalatnak el kell döntenie, hogy az alapstratégiában megfogalmazott célokat milyen irányban, jelen működésének milyen esetleges változtatásával kívánja elérni. Végül a vállalatnak meg kell fogalmaznia, hogy milyen módszerek állnak rendelkezésére a megvalósításhoz, azaz mik a megvalósítás módjai és lehetőségei.

SWOT módszer a stratégiai tervezésben Természetesen a SWOT hatékony stratégiák a lehetőségekhez egyformán alkalmazható globális, regionális, vagy lokális stratégiák készítésénél, a stratégia mindhárom szintjén. A stratégia gazdája tehát akár a területgazda, akár a stratégiai szint gazdája lehet. A mikro- és makrokörnyezet megválasztása tehát meghatározó feltétele az elemzésnek. A környezeti lehetőségek és veszélyhelyzetek elemzésénél megismerhetők azok a kulcsfontosságú sikertényezők és biztonsági faktorok, melyek közepette a stratégiát sikeresen kell megvalósítani.

Megállapíthatók azok a tényezők is, melyekben a stratégia készítőjének erősnek kell lennie, hogy a célállapotot sikeresen megvalósítsa. Az erős és gyenge pontok feltárásánál, ill.

Természetesen ebbe belefér a lehetőségek és adottságok értékelése is, amennyiben azok a stratégiai terv részét képezik. A következő két példával a SWOT módszer alkalmazását mutatom be egy vállalat környezetvédelmi stratégiájának, és egy országos fenntartható fejlődési stratégiájának példáján: 1.

opciók a startupokban Binomo kereskedési platform vélemények

A környezetközpontú irányítási rendszerek KIR egy-egy vállalat, vagy egyéb szervezet működését szabályozó mechanizmusok, melyek közvetlen token alap az erőforrás-felhasználás és a környezetszennyezés kézbentartása, közvetve pedig a vállalat szervezet környezeti teljesítményének javítását szolgálják.

Gyakorlatilag egy vállalati stratégiai tervnek tekinthetjük, mely alapvetően a belső helyzet elemzésén alapul, azaz a SWOT elemzés SW része, melyet diagnosztikának is neveznek. A SWOT módszer alkalmazásának egyik jellegzetes esetéről van szó, ahol a belső helyzetelemzést két egyszerű kérdés feltevésével lehet kezdeni: -          Kik vagyunk, mire vagyunk képesek, kiket szolgálunk, mit csinálunk?

A gyakorlat igazolja, hogy erre a két kérdésre általában a cég vezetőitől, munkatársaitól, más érdekeltektől nem azonos válaszokat kapunk.

Énvezetés: Nyolc hatékonyságnövelő vezetői stratégia

Bonyolulttá az teszi a helyzetet, hogy a kérdések egész sorát kell feltenni, és nem csupán a jelenre, hanem a jövőre is vonatkoztatni kell azokat. Egy szervezet belső életének elemzése nem könnyű feladat, sok őszinteség, kritikus hozzáállás szükséges az elvégzéséhez. A problémák valós okainak feltárása a cég tevékenységének minden területére, szintjére és tevékenységére az elemzést végzőt gyakran állítja nehéz helyzet elé.

pénzt keresni online muzbazar pro lve kereskedési rendszer bináris opciókhoz

Az erősségek és gyengeségek feltárása sokszor a belső ellentmondások kiszűrését is segíti. Egy országos környezetvédelmi stratégia esetén, pl.

Ezért lesz fájdalmas, ha végre visszatérünk az irodákba – stratégiák és lehetőségek

A feltett kérdések tehát átfogóak, és összetettebbek: - Mi az ország helyzete, környezeti állapota, mit teszünk jelenleg a környezetünkért? Az erős és gyenge pontok, valamint a lehetőségek és veszélyek a jövőbeni kívánt állapotra vonatkozó kérdések megválaszolásával egyértelművé válnak: -          Milyen környezeti állapotot kívánunk elérni a stratégia végrehajtásával?

Adj engedélyt magadnak! - Lantos Mihály, Horányi Ágnes

A jelenlegi helyzetre vonatkozóan feltett kérdések közül egyik legfontosabb, hogy mennyiben adottak a fejlődés feltételei társadalmi, gazdasági és technikai, technológiai téren. Ezeken a területeken való lemaradás ugyanis nem csupán gyenge pontokat jelenthet, hanem a stratégia végrehajtásában akár veszély-helyzeteket is.