” MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE” by Namesztovszki - Issuu

Bináris opciók áttekinti qopton

  • ” MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE” by Namesztovszki - Issuu
  • Full text of "Computer Világ 52"
  • Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | Manualzz

Ennek az interdiszciplináris tudományterületnek a gyors fejlődését több tényező is motiválja. Egyfelől a tudományterülettel határos mérnöki területek informatika, elektronika, automatizálás, nanotechnológia stb. Másfelől a népesség mai társadalmakban tapasztalható elöregedése egyre növekvő követelményeket támaszt az egészségügyi ellátórendszerrel szemben, ami gyorsabb, olcsóbb, kevesebb emberi munkát igénylő, vagyis hatékonyabb orvosi diagnosztikai és terápiás módszerek kidolgozását követeli meg.

Ezen egymást erősítő hatások eredményezték az interdiszciplináris tudományterület napjainkban tapasztalható gyors fejlődését mind tudományos, mind gazdasági szempontból.

bináris opciók jelzik az előrejelzést kereskedési rendszerek jelekkel

A hatékonyabb diagnosztikához, illetve terápiához szükséges új módszerek kidolgozása különös kihívást jelent a területen dolgozó kutatók számára több okból is. Az első kihívás, amellyel leggyakrabban kell szembenézni a kutatóknak a biológiai rendszerek modellezése során jelentkezik.

A megfigyelt élettani, biológiai rendszerek az átlagos mérnöki rendszerekkel összehasonlítva lényegesen nagyobb bonyolultságú, összetett rendszerek, így azok leírása, modellezése általában nem lehetséges a mérnöki gyakorlatban szokásos módszerek közvetlen alkalmazásával.

bináris opciós kereskedési stratégia kezdőknek kereskedési jelek a turbó opciókhoz

Az élettani, biológiai rendszerek kezeléséhez a fiziológiai folyamatok pontos megértése szükséges annak érdekében, hogy azoknak a megfigyelés szempontjából lényeges jellemzőit ki tudjuk emelni. A kutatóknak tehát nemcsak együtt kell dolgozni az interdiszciplináris terület más határterületén dolgozókkal, de azok tudásának java részét is el kell sajátítaniuk a hatékony diagnosztikai módszerek kidolgozásához szükséges modellek megalkotásához.

Much more than documents.

A másik gyakran előforduló kihívás az orvosbiológiai mérnöki kutatások során, hogy a kidolgozott módszerek és algoritmusok rendkívül nagy számításigényűek. Ez természetesen más tudományterületeken is számtalanszor előforduló probléma. A különbség az, hogy az orvosi gyakorlat igen szigorú követelményeket támaszt egy-egy kezelés vagy diagnosz- 1 6 2 tikai művelet végrehajtási idejére vonatkozóan, vagyis bináris opciók áttekinti qopton kidolgozott algoritmusok végrehajtási idejének csökkentése ezen a területen igen fontos gyakorlati jelentőséggel bír.

Azaz, amennyiben gyakorlatban felhasználható módszereket kívánunk kidolgozni, nem kerülhető el az algoritmusok számítási igényének olyan mértékben történő csökkentése, hogy azok futási ideje összhangba kerüljön az orvosi gyakorlat által támasztott követelményekkel.

Kutatómunkám célja ezen kihívásokkal összhangban olyan új mérnöki módszerek és algoritmusok elméleti és gyakorlati kidolgozása, amelyek közvetlenül, a korábbiaknál hatékonyabban használhatók az orvosi gyakorlat diagnosztikai feladatainak megoldására. A doktori értekezésemben ismertetett munkámat a következő területeken végeztem: Képminőség javítását eredményező nukleáris képalkotó berendezésekben alkalmazott képrekonstrukciós eljárások továbbfejlesztése.

Számítógépes tomográfiai CT felvételek alapján a foggyökér csatorna térbeli elhelyezkedésének bináris opciók áttekinti qopton szolgáló, automatikusan végrehajtható, új képfeldolgozó eljárások kidolgozása. Mágneses rezonancián alapuló MR képalkotó berendezéssel készített koponyafelvételek szegmentálására szolgáló képfeldolgozó módszerek létrehozása.

Foggyökér csatorna térbeli elhelyezkedésének meghatározására szolgáló algoritmusok kidolgozása micro-ct, illetve bányászok ki ez beam CT CBCT felvételek alapján.

KÉPZÉSI PROGRAM ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

Térben lassan változó inhomogén zajjal terhelt mágneses rezonanciás MR képalkotóval készített felvételeket feldolgozó, a különböző agyi régiók elkülönítésére alkalmas, a korábbiaknál gyorsabb szegmentáló algoritmus kidolgozása.

A SPECT vizsgálatoknál számos, a képalkotás során fellépő fizikai jelenség bináris opciók áttekinti qopton negatívan az eredményül kapott kép minőségét, és ezáltal csökkenti azok klinikai diagnosztikai értékét [58]. Az orvosi diagnosztikai munka minőségének javítása érdekében szükséges ezen jelenségek negatív hatásának ellensúlyozása. A képminőség javítására szolgáló módszerek azonban diagramok a kereskedési opciókhoz mértékben megnövelik a képrekonstrukciós algoritmusok számításigényét, és ezáltal azok végrehajtási idejét, hogy azok gyakorlati alkalmazása igen nehézkessé, számos benzin opciók lehetetlenné válik [75].

Az elmúlt néhány évben a GPU Graphical Processing Unit kártyák rohamos teljesítménynövekedésével olyan párhuzamos számítást lehetővé tevő hardver eszközök jelentek meg az egészségügyi intézmények által megfizethető árkategóriában, amelyek megteremtik az elvi lehetőségét a képrekonstrukciós algoritmusok párhuzamos végrehajtásának. Ezzel a képrekonstrukció futási ideje olyan mértékben csökkenthető, amely lehetővé teszi azok 5 10 6 gyakorlati alkalmazását.

Ezen elvi lehetőség kiaknázásához azonban ki kell dolgozni a bináris opciók áttekinti qopton algoritmusok olyan párhuzamos változatát, amely képes a hagyományos számítógépek működésétől eltérő, SIMD Single Instruction Multiple Data elven működő GPU-k számítási erőforrásainak hatékony kihasználására [57]. A kutatás keretében a következő két, a képalkotás során fellépő fizikai jelenség által okozott képminőség-romlás kompenzálásával foglalkoztam: Gamma foton elnyelődés inhomogén elnyelő közegben; SPECT detektor távolságfüggő felbontásából eredő torzítás.

A fejezet ennek a kutatómunkának az eredményét mutatja be.

Uploaded by

A fejezet a következő részekből épül fel: a a kutatási terület és a kutatás hátterének rövid ismertetése; b probléma megfogalmazása; c a kidolgozott algoritmus, illetve módszer leírása; d eredmények, illetve azok elemzésének és validációjának összefoglalása Nukleáris képalkotó módszerek alkalmazása az orvosi gyakorlatban Az orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó módszerek és berendezések máig tartó rohamos fejlődése töretlen volt az elmúlt húsz évben [75].

Ma már számos modalitás szolgálja a klinikai diagnosztikát, illetve az élettani kutatásokat. A közelmúltban az orvosi gyakorlatban megjelentek a multimodális képalkotó berendezések, amelyek egyidőben képesek több, különböző eljárással készült képet készíteni az élő szervezetről [58].

Ezek alkalmazása nem csak a betegek kényelme miatt előnyös, hanem diagnosztikai hasznuk is van, hiszen egymással pontosan összeregisztrált, egyidőben készült képeket szolgáltatnak a betegről. A multimodális képalkotó berendezések általában funkcionális és strukturális képalkotókat ötvöznek pl.

A multimodális képalkotás megjelenése a képminőség javítása szempontjából is nagy jelentőségű, mert lehetőséget ad olyan képminőség javító eljárások kidolgozására, amelyek különböző modalitású felvételeket használnak. A nyomjelző radioaktív anyag térbeli elhelyezkedését a vetületi képeket feldolgozó képrekonstrukciós algoritmusok határozzák meg. A továbbiakban ismertetem a kutatáshoz kapcsolódó orvosi képalkotó eljárást Egy-fotonos számítógépes tomográfia SPECT A Single Photon Emission Computed Tomography SPECT, egy-fotonos számítógépes tomográfia képalkotó eljárás a modern orvosi gyakorlatban igen elterjedt nukleáris képalkotó módszer, amelyet különböző szakorvosi területeken onkológia, neurológia, kardiológia stb.

Az eljárás lényege, hogy gamma fotonokat kibocsátó radiopharmakont juttatnak a szervezetbe. A nyomjelző anyag a vizsgálat szempontjából fontos szervbe vagy szövetben fog feldúsulni. A SPECT vizsgálat célja, hogy meghatározzuk a radiopharmakon bináris opciók áttekinti qopton eloszlását a szervezetben, és ezáltal következtessünk a vizsgált szerv vagy szövet állapotára, funkcionális zavarára.

Orvosi szempontból a vizsgálat legnagyobb előnye annak nem-invaziv volta, vagyis a beteg szervezetét annak feltárása nélkül lehet vizsgálni. A képalkotás során a páciens teste körül adott pozíciókban egy gamma fotonok érzékelésére kifejlesztett, úgynevezett gamma kamera fordul körbe lásd 1.

a legjobban fizetett weboldal az interneten történő pénzkereséshez milyen könnyű a hallgatónak pénzt keresni

A gamma kamera projekciós képeket, a rekonstruálandó aktivitáseloszlás vetületi képeit rögzíti, mivel a kamera csak egy adott irányból pl. A képrekonstrukció célja, hogy a vetületi képekből meghatározzuk az eredeti aktivitáseloszlást a megfigyelt térrészben. Jobb minőségű felvételek lehetőséget adhatnak pl. A képalkotás minősége sajnos számos tényező miatt nem tökéletes: a beteg szervezetében a gamma fotonok elnyelődhetnek, szóródhatnak, ezeket a gamma kamera bináris opciók áttekinti qopton nem, vagy nem az eredeti becsapódás helyén fogja érzékelni; a detektor véges felbontásából bináris opciók áttekinti qopton az aktivitáseloszlást csak egy adott pontossággal lehet rekonstruálni; nem csak a kívánt irányból érkező gamma fotonokat detektálja a kamera, így nem létező képi elemek más néven műtermékek jelennek meg a képen; a beteg vagy annak szervei elmozdulnak a vizsgálat során stb.

A SPECT képalkotás számítógép tomográfiás képalkotás, vagyis a megfigyelt térrész vetületi képei alapján rekonstruáljuk a térrészben elhelyezkedő anyagok struktúráját. A vizsgált háromdimenziós térrész rekonstruálására szolgáló algoritmusok alapvetően két típusba tartoznak: analitikus és iteratív eljárások.

A klasszikus vagy analitikus módszer a háromdimenziós térrész kétdimenziós vetületeit előállító Radon transzformáció inverzét megvalósító úgynevezett szűrt visszavetítést Filtered Back Projection, FBP alkalmazza [62]. Az ide tartozó algoritmusok számításigénye viszonylag alacsony, azonban csak részben képesek a képalkotás során fellépő képminőség rontó hatásokat kompenzálni [12, 61]. Az iteratív módszerek a megfigyelt térrészben elhelyezkedő anyagok struktúráját lépésről lépésre közelítve állítják elő.

Egy kezdeti feltételezett anyageloszlásból kiindulva a képalkotás során fellépő fizikai jelenségeket modellezve létrehozzák a vetületi képeket, ezeket összevetik a valóságban detektált adatokkal, majd az eltérés alapján bináris opciók áttekinti qopton algoritmussal módosítják a feltételezett anyageloszlást.

Ezen lépéseket addig ismétlik, míg a leképezés eredményeként kapott és a megfigyelt vetületi képek közötti eltérés egy adott hibakorlátnál kisebb nem lesz.

Az iteratív algoritmusok alkalmazásának legnagyobb nehézsége azok nagy számításigénye [41]. Ennek ellenére a számítástechnika rohamos fejlődése következtében a használatuk egyre jobban terjed, mert lehetőséget adnak a különböző, képalkotás során fellépő képminőséget rontó jelenségek hatásának kompenzálására.

Egy feladat elvégzéséhez szükséges számítások párhuzamosítása a számítástechnika, illetve informatika születése óta alkalmazott módszer. A párhuzamos végrehajtásnak a futási idő csökkentése mellett számos további előnye is lehet a megbízható, adott esetben hibatűrő rendszer létrehozásától az egyenletes erőforrás-kihasználásig.

109% profit irányfüggetlen opció kereskedéssel

A módszert mégis akkor alkalmazzák leggyakrabban, mikor nagy számításigényű, így nagy futási idejű algoritmusok gyors végrehajtása a cél. Egy adott számításhoz tartozó műveletsor párhuzamosításakor végezhetünk úgynevezett adatpárhuzamosítást és feladatpárhuzamosítást. Adatpárhuzamosítás esetén a számítás során feldolgozandó adatokat osztjuk fel több részletre, és ezeken végezzük el egy időben a szükséges műveleteket.

Feladatpárhuzamosítás esetén az eredeti számítási feladatot bontjuk kisebb részekre, majd ezeket hajtjuk végre párhuzamosan, különböző számítási erőforrásokon [50]. Egy feladat vagy algoritmus párhuzamosítása legyen szó akár adat,- akár feladatpárhuzamosításról közel sem triviális feladat.

bináris opciós kereskedés befektetés nélkül nem megy a helyi bitcoinra

Egy új algoritmus megalkotásával jár, amely az eredeti, szekvenciális algoritmussal azonos eredményt szolgáltat, azonban adott bináris opciók áttekinti qopton egymással egy időben, párhuzamosan lehet végrehajtani. Kiindulásként ehhez meg kell találni az eredeti algoritmus azon lépéseit, amelyek nem függenek egymástól, nincs köztük adatfüggés, így azok azonos időben végrehajthatóak.

Ez általában csak a végrehajtandó algoritmus alapos elemzése után lehetséges. A párhuzamosítás második lépése a feladatot párhuzamosan végrehajtó algoritmust megvalósító program elkészítése.

Párhuzamos programozást számos programnyelv, illetve programozási környezet támogat. Egy adott feladat implementációjához szükséges programozási környezet kiválasztása nagymértékben függ a megvalósítás platformjától, vagyis milyen szoftver-hardver környezetben szeretnénk, illetve tudjuk a párhuzamos algoritmusunkat megvalósító programunkat futtatni.

A párhuzamos végrehajtást lehetővé tevő platformok gyors fejlődésen mentek át a közelmúltban, és ez a fejlődés jelenleg is tart. A kialakult rendszerek nagymértékben különböznek egymástól a fizikai méretükben, illetve a műveletvégző csomópontok csatolásának módjában. A párhuzamos rendszerek széles skálája jött létre, léteznek lazán csatolt, nagy méretű, általában térben is elosztott rendszerek pl.

GRID, és koncentrált párhuzamos rendszerek pl. A klasszikus szorosan, illetve lazán csatolt rendszertípusok határa mára elmosódott. Számos, e kettő típus között elhelyezkedő megoldás került alkalmazásra pl. A következőkben röviden ismertetem az általam vizsgált probléma megoldásához használt párhuzamos alkalmazások futtatására alkalmas GPU számítási platformot Graphical Processing Unit GPU A Graphical Processing Unit GPU a számítógép azon komponense, amely a két 2D és háromdimenziós 3D képek előállításáért és megjelenítéséért felelős.

Manapság egyre több számítógép rendelkezik önálló GPU egységgel, ami legtöbbször önálló kivehető kártyaként jelenik meg, amely a számítógép processzorától függetlenül képes ellátni feladatát, rendelkezik saját memóriával és művelet végrehajtó forward opciók. A GPU-k hardver architektúrája a tipikus grafikus funkciók pl. A GPU-kban nagyszámú, azonos felépítésű úgynevezett streaming processzor van integrálva, amelyek párhuzamosan képesek működni.

A GPU-k memória felépítése hierarchikus, tartalmaz számos memória elérést gyorsító megoldást [66], mérete gyakran vetekszik a számítógép központi memóriájának kapacitásával. A 3D játékok, a számítógépes tervező rendszerek gyors terjedése motiválta a GPU gyártókat egyre gyorsabb és nagyobb teljesítményű egységek kifejlesztésére.