Fő navigáció

Mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség

Antal-Ferencz Ildikó Kiderült: a magyar nők konzervatívabban gondolkodnak női és férfi szerepekről, saját hivatásukról és feladataikról, mint ahogy azt a baloldali és liberális női aktivisták gondolják.

mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség

Felmérés a nők problémáiról Kép forrása: Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest Facebook-oldala A kutatás hátteréről A kutatás két részből állt: először hat, fókuszcsoportos interjút vettek fel, majd e beszélgetések alapján országos, ezer fős reprezentatív kérdőíves felmérést végeztek. A kérdőív az interjúkon markánsan felbukkanó, nőket érintő ügyeken alapult annak érdekében, hogy kiderüljön, mennyire elterjedtek az összesen 48 nővel történt beszélgetésekben felmerülő problémák és milyen azok társadalmi megítélése.

mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség

Így a kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek kölcsönösen kiegészítették egymást. A fókuszcsoport részvevőinek egyharmada budapesti, kétharmada vidéki Dombóvár, Pápa, Szolnok, Miskolc és környékbeli településekcélzottan alacsonyabb iskolai végzettségű és alacsonyabb társadalmi státuszú, 25 és 70 év közötti nők voltak. Őket ugyanis hagyományos adatfelvételi módszerekkel nehezebb elérni, ezért problémáik kevésbé ismertek.

Elittars » Párkapcsolati tanácsok » Mi kell a nőnek? Férfiak és nők igényei különböznek egy párkapcsolatban, mégsem nagy titok, hogy mire vágynak a nők.

A nők as létszáma nem tűnik túl magasnak, azonban a társadalmi diskurzusok szempontjából reprezentatívnak számítanak. Az fős kérdőíves kutatásban a teljes felnőtt magyar társadalomról, nőkről és férfiakról is képet kaptak a kutatók.

Mi kell a nőnek? 17 dolog amire egy nőnek szüksége van a párkapcsolatban

A kötet szerzői szerint a kutatás egyik legszembetűnőbb qqe indikátor bináris opciók, hogy a legfontosabbnak tekintett problémák jellemzően nem női és nem ideológiai vagy szellemi mint például női-férfi egyenjogúság, oktatás, testi-lelki egészséghanem anyagi jellegűek: a megélhetéssel, valamint a munka és a családdal kapcsolatos feladatok együttes ellátásának nehézségeivel mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség.

Ezek alapján megállapították: nem elégséges a családon belüli női és férfi viszonyok egyenlősítésével feloldani a fizetett munka, az alulfizetett ápolási díj vagy fizetés nélkül láthatatlan munka végzett gondoskodás közötti feszültséget.

Ön igénybe vette már a maximum Forint állami támogatást?

Azaz: a magyar nők mindennapi problémái nem oldhatók meg kizárólag a családon belüli munkamegosztás átszervezésével. Továbbá a szerzők megfogalmazták, hogy át kellene gondolni, vajon a munkavállalás valóban a női emancipáció terepe-e. Hiszen, bár szerintük a nők elemi érdeke az anyagi függetlenség, a kutatásból kiderült: a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben a legtöbb nőnek a munka világa — ha egyáltalán eljut oda — nem az önmegvalósítás, hanem csak a megélhetés biztosításának terepe.

A társadalmi és anyagi különbségek kifejezetten számítanak párkereséskor

Kiderült az is, hogy a munkahely és az otthoni feladatok együttes súlyát a résztvevők nem az emancipáció akadályaként, hanem igazságtalanságként élik meg.

Azaz: a magyar nők és férfiak szeretnének többet a családjukkal lenni, amit a munkájuk miatt nem tehetnek meg, de ezért nem a másikat hibáztatják. Kép forrása: Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest Facebook-oldala A fókuszcsoportos beszélgetések fő üzenetei A beszélgetések résztvevői — bár mind nők voltak! Ezt támasztja alá az is, hogy mindegyik fókuszcsoportban előkerültek olyan problémák, amelyekkel jellemzően nők szembesülnek: idősgondozás, munkáltatók rugalmatlansága a családos munkavállalók felé, mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség, nemek közötti bérkülönbség, egyedülálló anyák nehéz helyzete.

A fókuszcsoportos beszélgetések során kiderült: a munka világa az egyik legproblémásabb terület, ahol bitcoinokat keresve minimális visszavonással nők a legtöbb nehézséget, minden életszakaszban hátrányos megkülönböztetést tapasztalnak.

A munkahelyi körülményeket mindenhol erős szavakkal írták le — kiszipolyozás, kizsákmányolás, rabszolgaság —, nagyon sokan kiemelték, hogy kisgyermekes anyaként nagyon nehéz újra elhelyezkedniük, vagy ha sikerül, akkor számos nehézséggel kell megküzdeniük a munkahelyük megtartásáért.

mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség

A nemek közötti bérkülönbség igazságtalansága is gyakran került említésre. Jól működő szociális ellátórendszer, valamint a megfelelő és megfizethető szakmai segítség hiányában legtöbbször a családon belül kell megoldani a fogyatékosok, betegek, idősek gondozását.

Ezzel a feladattal a nők teljesen magukra maradtak egészséges családtagjaik ellátása mellett, miközben fizetett munkát is kellene végezniük. A gondoskodási feladatok hatalmas feszültségforrást jelentenek a munkavállalás vonatkozásában is.

mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség

A megkérdezettek a munka és magánélet összeegyeztetését nem időgazdálkodási kihívásként élik meg, hanem összeegyeztethetetlen ellentétként. Anyagilag sem tudjuk úgy segíteni őket, ha épp kisnyugdíjasok, mert mi is éppen elérjük azt a minimumot, amiből hónapról hónapra meg tudunk élni.

A kutatásból kiderült az is, hogy lényegesen nagyobb elvárással fordulnak a válaszadók az állami szolgáltatások felé, mint amennyire szerintük az jelenleg segítséget nyújt nekik, különösen az idősgondozás esetében. Ebben az összefüggésben megjelenik a magánszolgáltatók bevonásának gondolata, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a fizetős és ezért csak szűk réteg számára elérhető szolgáltatások elterjedtsége eltörpül a — főként női — családtagok szerepvállalásához képest. A tartós beteg gyerek nevelését és az egyedülálló szülőként történő gyereknevelést is elsősorban a női feladatkörök közé sorolják, és nem is nagyon szorgalmazzák az állami szereplők vagy más családtagok szerepvállalását, segítségnyújtását.

Ez összhangban áll azzal a fókuszcsoportokban tapasztalt visszajelzéssel: a részvevő nők úgy élik meg, hogy problémáikkal egyedül maradtak, nem számíthatnak ebben másra, csak magukra, esetleg legközelebbi családtagjaikra.

  • Köszönjük, üzenetét elküldük a szerzőnek.
  • Online pénzkeresés típusai és módszerei
  • Volt, aki örökölt, volt, aki jó részvénybe fektetett és volt, aki alapított egy olyan céget, mint mondjuk a Google, a Yahoo vagy éppen a Prezi.
  • Opciók indikátorokkal

Javaslatok A tanulmány végén a szerzők számos megoldási javaslatot vázoltak fel, mint például: A női civil mozgalmaknak a szimbolikus ügyek mellett a materiális témákat is jobban napirendre kellene tűzniük. A gondoskodás nem magánügy, hanem társadalmilag fontos érték, ezért politikai ügyként kellene kezelni, amihez a gyakorlatban a gondoskodó szakmák megbecsülésére és anyagi elismerésére lenne szükség.

mennyire fontos egy nő számára az anyagi függetlenség

A gondoskodásnak nem adottak a rendszerszintű feltételei, így nem oldható meg pusztán a családon belüli munkamegosztás átstrukturálásával, ezen a területen sem elég tehát csak a női-férfi egyenlőségi törekvésekre fókuszálni.

Érdemes kilépni abból a szempontrendszerből, amely a női munkavállalást egyedüli emancipációs útként, míg a hároméves GYES alatti otthon töltött időt konzervatív ideológiai nyomásként jeleníti meg.

  1. Plázs: A társadalmi és anyagi különbségek kifejezetten számítanak párkereséskor | vagcars.hu
  2. Weboldalon pénzt keresni online
  3. Hol lehet pénzt keresni, könnyű
  4. A bináris opciók legmegbízhatóbb mutatója
  5. Tomsett opciók

A szülői szabadság csökkentése helyett a munkakörülmények javítására, az intézményes gyerek- idős- és tartósbeteg-gondozás változtatására, és a tíz éve változatlanul alacsony összegű GYES és a családi pótlék emelésére lenne szükség. Érdemes külön figyelni a kettős teher alatt álló 40—50 évesekre akik gyakran még kisgyermeket nevelnek, ugyanakkor idős szülőket gondoznak a fizetős munka mellettvalamint nyugdíj előtt álló, 50—59 éves női korosztályra instabil munkaerő-piaci helyzetben élnek, gyakran idősebb családtagokat gondozva.

Sokkal inkább a kisközösségekben hisznek és látnak értéket, ami tekinthető az állammal szembeni bizalmatlanság tünetének is, de tekinthető a közösségi cselekvés, a civil szervezetektől független önszerveződés reménykeltő alapjának is. A kisközösségi szinttől nem várható el a rendszerszintű problémák megoldása, de lehetőség a társadalom szövetének újraszövésére, egy hosszú távú, alulról építkező aktivizmusra, ami a következő évek egyik kulcsfeladata.