Tőzsdén kereskedett befektetési alapok, jegyek adózása

Betét további befektetési jövedelemmel, Mi az a bankbetét?

Számlapénz külföldi pénznemben, pl. Devizabetét Forinttól különböző pénznemben betétként elhelyezett pénzösszeg. Devizahitel A forinttól eltérő pénznemben folyósított hitel, illetve a devizában nyilvántartott, de forintban folyósított hitel.

Mi az a bankbetét?

E Egységesített betéti kamatlábmutató EBKM A hitelintézeteknek az egyes betétek összehasonlíthatósága érdekében közzé kell tenniük az egységesített betéti kamatlábmutatót EBKM-etamelynek számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő összeg vehető figyelembe ide nem értve az adófizetési kötelezettséget.

Tehát az EBKM segítségével a betét ténylegesen kifizetődő éves kamatát ismerjük meg.

betét további befektetési jövedelemmel

Egyszeri betétlekötés A lekötési idő lejártát követően a betét lekötése megszűnik, és látra szóló betétként működik, vagy nem kamatozik tovább. Életbiztosítás Életbiztosítási szerződés alapján a biztosító kötelezettséget vállal a természetes személy biztosított halála, meghatározott életkor vagy időpont elérése vagy más esemény pl.

betét további befektetési jövedelemmel

A gyakorlatban azonban az életbiztosítási konstrukciók sokszor nemcsak életbiztosítási, hanem további beépített, jellemzően betegség- illetve balesetbiztosítási elemeket is tartalmaznak. Életbiztosítással kombinált hitel Olyan hiteltípus, ahol a hitelhez az adós által kötött életbiztosítás is kapcsolódik.

Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztő részletét és az életbiztosítás díját is. Az életbiztosításban meghatározott események pl. Az életbiztosítás megtakarítási része többféle lehet, pl. Előtörlesztés A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek.

Törvényi rendelkezés betét további befektetési jövedelemmel az előtörlesztés lehetőségét nem lehet kizárni.

Befektetési alapok, befektetési jegyek adózása 2020

Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető, pl. A kereskedési rendszer robotjai több ilyen funkciót nyújtó megoldás létezik, mint például a PayPass vagy a PayWave logóval ellátott kártyák.

Ezek betét további befektetési jövedelemmel kártyák kizárólag a megfelelő emblémával ellátott elfogadóhelyeken használhatóak betét további befektetési jövedelemmel nélküli vásárlásra.

Bizonyos összeghatár alatt PIN-kód használatát sem igényli. Értékpapír Az értékpapír olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként vagy jogszabályban megjelölt más módon létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként dematerializált értékpapírként a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában lehet.

Értékpapírt pénzkövetelésről, valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetőleg tagsági viszonyból eredő jogosultságról lehet kiállítani.

Értékpapír például a kötvény, a befektetési jegy, a közraktárjegy, a részvény. F Faktoring vagy faktorálás Követelésvásárlást jelent. Így a hitelező korábban jut pénzhez annál, mint ahogy az adósa köteles lenne neki fizetni. Általában olyan, likviditási gondokkal küszködő kis- és közepes vállalkozások adják így el a számlaköveteléseiket, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem kapnának hitelt.

Fedezet nélküli hitel Az a hiteltípus pl. Fedezettel biztosított hitel Az a hiteltípus, amelynél a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan tulajdonára, ingatlan esetén ezt jelzálognak hívják.

Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra, amely lehet ingatlan, gépjármű stb. Fix betéti kamat A lekötés időtartama alatt nem változik a kamatláb. A pénzügyi intézmények által nyújtott fogyasztási hitel például a személyi kölcsön, a folyószámlahitel, a hitelkártya és az áruházakban, kereskedelmi egységekben igényelhető, gyors elbírálású áruhitel. A folyósítást különböző feltételek teljesüléséhez pl.

A Tartós Befektetési Számla a továbbiakban: TBSZ legfontosabb jellemzői A tartós befektetés kezelésének időszakai: gyűjtési időszak gyűjtőév ; a szerződéskötéstől a szerződéskötés évének utolsó napjáig tart. Ez alatt az időszak alatt bármikor lehet befizetéseket teljesíteni a szerződés alapján megnyitott TBSZ-re bármekkora összegben azzal, hogy a gyűjtési időszak lezárásakor a számla egyenlegének el kell érnie a minimum A lekötési időszak hossza az ügyfél választásától függően 3 vagy 5 év. A lekötési időszakban a számláról történő átutalásra, vagy készpénz felvételre adott rendelkezés a lekötést megszakítja, a TBSZ megszűnését eredményezi. A tartós befektetési szerződés 3 éves lekötési időszakkal indul, melynek kezdő napja a szerződés megkötésének évét követő év első napja, utolsó napja az ettől a naptól számított harmadik naptári év utolsó napja.

Folyószámla vagy Bankszámla A lakossági fizetési forgalom lebonyolítására — megbízások fogadására, teljesítésére, nyilvántartására és könyvelésére — szolgáló bankszámlatípus gyakori elnevezése. A folyószámla lényeges tulajdonsága, hogy egyenlege negatív is lehet, azaz a számlatulajdonos automatikus hitelben részesülhet abban az esetben, ha erről a felek a számlanyitáskor a bankszámlaszerződésben megállapodtak.

A negatív egyenleg összeghatára ugyancsak a felek megállapodásának függvénye. Folyószámlahitel A pénzügyi intézmény az ügyfél részére a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható hitelkeretet biztosíthat. A hitel törlesztése a fizetési számlán történő jóváírással pl.

Nagyobb összegű folyószámlahitel igénybevételét meghatározott minimum összeget elérő számlaforgalomhoz vagy készfizető kezesség vállalásához köthetik az intézmények. Fordulónap Betétek esetében az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul. Futamidő Az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint.

Állampapír állomány kezelése Tartós Befektetési Számlán

Fontos: minél hosszabb a futamidő, annál kevesebb a törlesztőrészlet, viszont hosszú távon több kamatot kell megfizetni. G Gépjármű piaci értéke Új gépjármű vásárlásakor a gépjármű bruttó vételára, használt gépjármű vásárlásakor az az érték, amelyet a nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is a teljes gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számítanak EUROTAX.

Hitel A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kötelezettségvállalása arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére.

betét további befektetési jövedelemmel

A folyósítható kölcsön összegét befolyásolja. A hiteldíj egyes elemeinek felsorolását, mértékét, felszámításuk eseteit általában a kondíciós listák, hirdetmények, illetve az üzletszabályzatok, általános szerződési feltételek tartalmazzák. Egy konkrét betét további befektetési jövedelemmel, illetve hitelkonstrukció nem feltétlenül tartalmazza valamennyi fent felsorolt hiteldíjat.

Hitelezés folyamata Az az időszak, amely a hiteligényléstől a hitel- vagy kölcsönszerződés, illetve az adós tartozásának megszűnéséig tart.

betét további befektetési jövedelemmel

Hitelfedezeti életbiztosítás Olyan kockázati életbiztosítás, amely alapján a biztosított halála vagy egyéb meghatározott biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító részben, vagy teljes egészében visszafizeti a kapcsolódó hitelből fennálló tartozást. A biztosítást ilyenkor - a felvett hitelösszeg erejéig -  a hitelt nyújtó bankra kell engedményeztetni. Ez az életbiztosítási terméktípus megtakarítási részt NEM tartalmaz.

Hitelfedezeti mutató HFM Mutatószám, amely a fedezettel biztosított hitelek esetében pl. A mutató azt határozza meg, hogy a fedezetek értékének maximum hány százalékáig nyújthat hitelt, vagy köthet pénzügyi lízingszerződést a pénzügyi szolgálató. A fedezetek forgalmi értéke, illetve piaci értéke eltérhet a vételártól!

betét további befektetési jövedelemmel

I Ismétlődő vagy Folyamatos betétlekötés A lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betétlekötési feltételek mellett automatikusan újra lekötésre kerül a betét, mely történhet: kamattal nem tőkésedő módon: csak az eredeti tőkeösszeg kamatozik tovább, a kezdeti tőkeösszeg kamata nem képezi a következő futamidő tőkéjének részét; kamattal tőkésedő módon: a kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a kerül újra lekötésre, azaz a betét és annak kamata együtt kamatozik tovább.

A jegybanki alapkamat mértéke elsősorban az adott gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival függ össze. Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató JTM Mutatószám, amely az igazolt havi nettó jövedelem függvényében határozza meg a hitelt felvenni szándékozó ügyfél vállalható havi adósságszolgálatát. Értékét a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosa adja.

Amennyiben a hitel- pénzügyi lízing ügyletben több adós szerepel, a JTM számítása szempontjából valamennyi adóstárs adósságszolgálata és a legjövedelmezőbb internetes bevétel havi nettó jövedelme összesítve érten-dő. A JTM értékére előírt felső korlát megakadályozza, hogy a hitelfelvevő a jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel.

Pénzügyi szótár

Kamatbázis A hitelintézetek az általuk kínált termékek kamatait általánosan elfogadott referencia jellegű kamatlábhoz viszonyítva is megadhatják. Ezek leggyakrabban a következők: jegybanki alapkamat: központi banki irányadó kamat, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott kamatmérték megtekinthető az MNB honlapján.

Az egyes kamatlábakat egy előre meghatározott eljárás szerint naponta számolják ki és teszik közzé. A kamat marge mértékét százalékos formában adják meg az intézmények. Kamatkockázat Változó kamatozású betéteknél, hiteleknél a kamatkockázat azt jeleni, hogy a betét vagy a hitel futamideje alatt változhat a kamatláb mértéke. Betétek esetében ez azt jelenti, hogy kamatjóváíráskor a fizetendő kamat összege változik, hitel esetében pedig a törlesztőrészlet változását eredményezheti.

Kamatperiódus Azt az időtartamot jelenti, amely időtartam alatt a betéti kamatláb nem változik. Az ügyleti kamatláb változásának gyakoriságát mutatja. Az az időszak, amelyen belül a felvett hitel kamatlába nem változik.

Babakötvény Betétvédelem A megtakarítás köznapi értelemben az a jövedelemrész, melyet nem költünk el vagy másként fogalmazva: megtakarításunk akkor keletkezik, ha egy adott időszakban a bevételeink összege meghaladja a kiadásokat.

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény csak a kamatperiódus fordulónapján változtathatja meg a hitel kamatlábát. Az első kamatperiódus általában a folyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus utolsó, elszámolási napjáig tart.

A késedelmi kamat legmagasabb mértékét jogszabály rögzíti. A kezesség kétféle lehet: sortartó egyszerű kezesség vagy készfizető kezesség. A sortartó kezességet vállaló kérheti, hogy a hitelező először az adóstól követelje a teljesítést. Készfizető kezesség esetén a hitelező szabadon dönthet arról, hogy a kezestől vagy az adóstól kéri-e a tartozás rendezését.

KHR A Központi Hitelinformációs Rendszer KHRkorábbi néven BAR olyan nyilvántartási rendszer, amely a magánszemélyek és vállalkozások, ügyfél- és hitelszerződés-adatait valamint a törvényben meghatározott egyes mulasztásokkal, visszaélésekkel kapcsolatos adatait tartalmazza.

betét további befektetési jövedelemmel

Visszaélésekre vonatkozó adat lehet pl. A KHR tartalmazza továbbá valamennyi hitelszerződés adatait pozitív adóslistaígy hiteligényléskor a kérelmező kedvező hiteltörténete előnyt jelenthet. Közokirat Olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Teljes mértékben bizonyítja betét további befektetési jövedelemmel benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, továbbá az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

Mivel bizonyos esetekben a jogszabály közvetlen végrehajthatóságot biztosít a közokiratba foglalt kötelezettségeknek, csökkentheti a hitelnyújtó kockázatát, ami mérsékli a kockázati felárat, így tehát közvetve a hitelkamatot is csökkentheti. A közokiratba foglalás költsége rendszerint az adóst terheli. Könyvesbetét A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerződés alapján betétkönyvet állítanak ki pl.

Kötvény A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó az adós arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat a továbbiakban együtt: kamattovábbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a hitelezőnek a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti.

Megtakarítás kontra befektetés (bevezető)

L Lakás-takarékpénztári megtakarítással kombinált hitel A lakás-takarékpénztári szerződés megtakarítási ideje alatt az ügyfél rendszeres időközönként — a lakás-takarékpénztár részére — a szerződésben meghatározott megtakarítási összeget fizet.

Lekötött betét Az értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás céljából forintban vagy devizában elhelyezett rövidebb vagy hosszabb távra lekötött összegek, melyekért a pénzügyi szolgáltató kamatot fizet. Lépcsős vagy küszöbös betéti kamatozás Egy adott futamidőhatár vagy egy adott összeghatár felett a betét teljes összege a hosszabb futamidőre vagy a magasabb összegre meghatározott feltételek szerint kamatozik.

OTP Tudásbank - Kamat és hozam

M Megtakarítási számla A számlanyitás általános célja az értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása. Megtakarítási számla esetében nincs meghatározott lekötési idő, és a számlajelleg dominál.

A Hozamszámolóval bemutatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, vagy ajánlattételnek, vagy Alapokra vonatkozó hiteles teljesítménybemutatásnak vagy számlakivonatnak, azok kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják.

Tehát a megtakarítási számlán — a hitelintézet által meghatározott keretek között — történhet pénzmozgás, fogadható vagy indítható átutalás, betét további befektetési jövedelemmel készpénzbefizetés vagy -felvétel. MNB-árfolyam Az MNB által Magyarországon hivatalosan meghirdetett, naponta egyszer jegyzett árfolyam, amely a forint más külföldi fizetőeszközökhöz viszonyított értékét mutatja meg. N Nyugdíj-előtakarékossági számla NYESZ Hosszú távú, jogszabályi kedvezményeket biztosító, nyugdíjcélú megtakarítás nyilvántartására és kezelésére szolgáló értékpapír-számla, csak lakossági ügyfelek számára.

A hitelintézetek által fizetett rendszeres és kötelező befizetésekből pénzügyi alapot képez, majd az esetleges hitelintézeti fizetésképtelenség vagy betétek befagyása esetén ebből teljesít kifizetéseket a betétesek felé. Az OBA forint- és devizabetétre is fizet, de csak névre szóló betét esetén.

A kifizetés értékhatára hitelintézetenként és betétesenként összevontan százezer euró forintban betét további befektetési jövedelemmel az Alap több hitelintézet fizetésképtelensége esetén minden egyes hitelintézetben lévő névre szóló betétre és annak kamatára teljesít kifizetést maximum százezer euró összeghatárig, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt.

Az Alappal kapcsolatos információk megtekinthetők az OBA honlapján. P Pénzforgalmi szolgáltatások Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység; fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység; fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése és ugyanez a művelet akkor is, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történik; készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátása - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt —, valamint fizetési műveletek elfogadása; készpénzátutalás; fizetéskezdeményezési szolgáltatás; számlainformációs szolgáltatás.

Pénzügyi lízing Pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a finanszírozó az ingatlan vagy ingóság tulajdonjogát abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja. A lízingbe vevő a lízingtárgy használatáért díjat köteles fizetni.

Nyílt végű péznügyi lízing esetén, amennyiben a futamidő végén van maradványérték, annak kifizetésével, amennyiben nincs, a lízingdíjak maradéktalan megfizetésével a lízingbe vevő megszerezheti a vélemények keresni kívánt pénzért tulajdonjogát.

Q R Ranghely A közhiteles nyilvántartásba történő jelzálogjogbejegyzés rangsora sorrendjeamelyet a bejegyzés iránt benyújtott kérelem iktatásának időpontja, illetve az a tény határoz meg, hogy a bejegyzésre irányuló kérelem időpontjában van-e már bejegyzett jelzálogjog vagy fenntartott ranghely.